Leczenie alkoholizmu

Zawalcz o lepsze jutro!

alkoholizm terapia

DDA

Syndrom DDA (Dorosłych Dzieci Alkoholików) to zespół mechanizmów psychologicznych, wykształconych przez dziecko, które dorastało w rodzinie z problemem alkoholowym. Z powodu uzależnienia jednego lub obojga rodziców mały człowiek nie miał zapewnionego poczucia bezpieczeństwa. Dlatego jego psychika zaczęła się bronić.

Cechy DDA - skąd się wzięły?

Alkohol sprawia, że rodzina staje się dysfunkcyjna. Dorosłe Dzieci Alkoholików wychowały się w domach, gdzie:

  • trudno było przewidzieć, jak zachowa się osoba uzależniona;
  • dochodziło do awantur, przemocy fizycznej i psychicznej;
  • nie wolno było okazywać swoich uczuć;
  • jedno lub dwoje rodziców zaniedbywało potrzeby dzieci;
  • dominowały wstyd, strach, nieustanny stres.

Takie przeżycia znacząco obciążały dziecko, zmuszając je do wypracowania wspomnianych wyżej mechanizmów obronnych. O ile w dzieciństwie ułatwiały one przetrwanie w nienormalnych realiach, o tyle w dorosłym życiu stały się przeszkodą w codzienności.

DDA przyczyny

Osoba wykazująca cechy DDA nie potrafi budować trwałych relacji z innymi. Ma bardzo niską samoocenę, zmaga się z nieustannym poczuciem winy, ciągle usiłuje kontrolować siebie i innych, unika jak ognia sytuacji konfliktowych. Co gorsza, Dorosłe Dzieci Alkoholików wykazują większą skłonność do popadania w nałogi niż ludzie, którzy dorastali w normalnie funkcjonujących rodzinach.

Terapia dla DDA

Człowiek zmagający się z syndromem DDA potrzebuje pomocy psychologicznej, dzięki której ma szansę odzyskać równowagę. Doświadczony specjalista zajmujący się leczeniem uzależnień pomaga takiej osobie przepracować bolesne wspomnienia z przeszłości. Dzięki rozmowom z terapeutą osoba z DDA potrafi dostrzec związek między doświadczeniami z domu rodzinnego a swoimi problemami w teraźniejszości. Dzięki wsparciu może ona wypracować postawy i zachowania, które ułatwią codzienne funkcjonowanie.

Wszystko o alkoholizmie

Dowiedz się więcej o symptomach uzależnienia

    © Copyright 2025